Acerca de Procomún

Espazo destinado a usos educativos e de aprendizaxe, fundamentalmente, por parte da comunidade docente e do alumnado, pero tamén polo público en xeral. Todos poderán procurar, consultar e descargar obxectos de aprendizaxe en distintos formatos.

O Espazo Procomún Educativo é unha iniciativa do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (MECD) que se sustenta sobre o Proxecto Agrega e o enriquece con novos elementos. Concrétase nun espazo web que integra obxectos de aprendizaxe e experiencias docentes para constituír unha rede intelixente, social e distribuída.

No Espazo Procomún Educativo atópase o repositorio de Recursos Educativos Abertos (REA), creado polo MECD e as Comunidades Autónomas, onde a comunidade educativa pode atopar e crear material didáctico estruturado, clasificado de xeito estandarizado (LOM-ES), listo para a súa descarga e o seu uso directo polo profesorado e o alumnado.

Construíuse unha «capa semántica» sobre a plataforma existente e ampliáronse os servizos que ofrece a web mediante o traballo con datos estruturados e enlazados ao abeiro dos estándares da web semántica. A incorporación dun buscador facetado permite ao usuario atopar obxectos educativos restrinxindo o conxunto global de resultados a través de múltiples criterios ou facetas que se basean no seu propio razoamento.

O outro elemento fundamental do Espazo Procomún Educativo é a Rede Social Docente vinculada estreitamente aos recursos educativos mediante un sistema de etiquetaxe social, votacións dos usuarios, contextos educativos, recomendacións de uso e comunidades de aprendizaxe.