Condicions d’ús

Quan accedeix al Servei Espai Procomú Educatiu o l’utilitza l’usuari manifesta que n’ha llegit les condicions d’ús i les regles de convivència del seu codi ètic, recollides en el aquest document.

Condicions d’ús

Aquestes condicions regulen l’ús del servei de l’Espai Procomú Educatiu (d’ara endavant Procomú) a través de la web (http://procomun.educalab.es/).

Sobre el Servei Espai Procomú Educatiu

El Servei Procomú és un servei gratuït de l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (d’ara endavant, INTEF) pensat com a espai social per a docents i professionals de l’educació que creen, desenvolupen i comparteixen recursos educatius oberts.

L’INTEF es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, i podrà canviar, suprimir i incloure, unilateralment i sense avís previ, continguts i/o serveis nous, i també la forma en què apareguin presentats i localitzats.

Per fer ús de Procomú, i participar-hi activament només cal registrar-s’hi accedint a la web http://procomun.educalab.es/

Requisits d’accés

Per crear un compte d’usuari al Servei Procomú, cal tenir almenys 18 anys. En registrar-se a Procomú, l’usuari declara que compleix amb aquest requisit i que està capacitat per entendre, acceptar i complir les condicions d’ús i codi ètic que regeixen el funcionament d’aquesta xarxa social. L’INTEF pot sol·licitar informació en qualsevol moment perquè demostri la seva edat real i es reserva el dret de bloquejar o cancel·lar el seu perfil si no facilita aquesta informació dins del termini acordat.

En tramitar l’alta com a usuari, cal triar unes claus d’accés. Cada vegada que l’usuari vulgui entrar a la xarxa, el sistema li sol·licitarà aquestes claus per autenticar-ne la identitat. L’usuari és responsable de totes les accions que es realitzin amb el seu nom d’usuari i contrasenya.

INTEF no es responsabilitza de la custòdia que es realitzi d’aquests elements identificatius, ni de l’ús que un tercer en faci sense el consentiment de l’usuari.

INTEF pot restringir l’ús de determinats noms d’usuari que vulnerin drets de tercers.

Procediment d’alta a Procomú

Per donar-se d’alta al Servei Procomú cal fer el registre a la pàgina http://procomun.educalab.es/, fent clic a “registrar-se”. En el procés de registre se li sol·licitaran les seves dades d'accés al compte i dades personals. Es realitzarà una verificació del compte a través del correu electrònic.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix i accepta que és l’únic responsable de les aportacions i els continguts que enviï a Procomú i de la conseqüència de la seva publicació.

L’usuari manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi el Servei) de totes llicències i tots els drets, consentiments i permisos que es necessiten per permetre a l’INTEF la publicació sota llicències Creative Commons Espanya, sota els termes triats per l’autor dels continguts que hi aporti, d’acord a la forma contemplada en el lloc web i en aquestes condicions d’ús. Les condicions per a aquesta llicència poden consultar-se a http://es.creativecommons.org/licencia/.

L’usuari s’obliga a no publicar cap contingut que estigui subjecte a drets de propietat intel·lectual d’altres tercers (incloent-hi drets d’exclusivitat o publicitat), tret que el titular legal d’aquests drets li hagi atorgat una llicència o autorització formal per publicar el material en qüestió.

L’INTEF exclou expressament tota la responsabilitat relativa als continguts aportats pels usuaris.

L’INTEF es reserva el dret (si bé no hi estarà obligat) a decidir si els continguts aportats compleixen amb els requisits de contingut estipulats en les presents condicions. Podrà eliminar aquests continguts i/o cancel·lar l’accés a la plataforma de qualsevol usuari que infringeixi les presents condicions d’ús, en qualsevol moment, sense necessitat de preavís i a la seva elecció exclusiva.

Finalització del servei

De la mateixa manera que l’usuari tramita l’alta, pot cancel·lar el seu compte en el Servei Procomú accedint a l’enllaç “Abandona Procomún”. En tramitar la cancel·lació, el seu perfil en la plataforma serà eliminat i també ho serà la informació de l’usuari visible per als altres usuaris. Es pot obtenir més informació sobre aquest punt en el document “Política de privadesa i protecció de dades”.

L’INTEF es reserva el dret de desactivar els noms d’usuaris i comptes que hagin estat inactius durant més de sis mesos.

L’INTEF es reserva el dret, i en qualsevol moment, d’interrompre temporalment o permanentment l’accés i/o el servei. Aquesta interrupció pot realitzar-se avís previ i pel fet d’acceptar aquestes condicions, en registrar-s’hi, està acceptant la desactivació dels seus comptes i perfils en el Servei Procomú. L’INTEF no es fa responsable enfront de tercers o de l’usuari de la finalització o suspensió de l’accés ni de la modificació.

Responsabilitats

L’INTEF no es responsabilitza de les opinions, declaracions, manifestacions i comentaris que l’usuari realitzi des de les diferents eines que en aquesta xarxa social es posen a la seva disposició; n’és directament responsable el titular de les claus d’accés a la xarxa.

Per aconseguir les finalitats pels quals el Servei Procomú ha estat creat, no està permès l’ús dels perfils d’usuari per a actes que siguin considerats com a il·legals o no autoritzats, que siguin un atac per a altres usuaris, fraudulents, difamatoris o que incompleixin el nostre codi ètic.

http://procomun.educalab.es/, l’usuari podrà trobar enllaços que el conduiran a pàgines web, blogs, materials o llocs en la web no gestionats per l’INTEF i sobre els quals l’INTEF no exerceix cap control, i no és responsable del contingut, de serveis o productes oferts des d’aquests llocs, de la veracitat de la informació que tercers ofereixin ni de cap altre tipus de contingut que s’hi ofereixi.

Galetes

El servei web Espai Procomún Educatiu utilitza galetes (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l'usuari.

Les galetes utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les galetes per a recollir informació de caràcter personal.

Codi ètic

El codi següent constitueix el marc per al bon ús del Servei Procomú. Recull les regles de convivència dins de la xarxa que afavoreixen un entorn positiu d’intercanvi de treball, opinions i valors. El seu objectiu principal és establir unes directrius que permetin protegir al màxim la privadesa, els drets que per llei són reconeguts i l’experiència global de la xarxa, i és un complement a les condicions d’accés.

Si l’usuari detecta qualsevol violació per part d’un tercer de les normes de la xarxa, podrà comunicar-ho enviant un correu electrònic a cau.recursos.intef@mecd.es

Al Servei Procomú s’afavoreix l’intercanvi de coneixement de forma lliure i sense cap tipus de restricció inicial, excepte les limitacions legals i contractuals relatives al contingut i el comportament entre usuaris.

Identitat de l’usuari

L’usuari té el deure de facilitar dades certes en crear el seu perfil.

Continguts

D’acord amb el que s’estableix en aquest document, l’usuari no ha d’intercanviar, compartir, desar ni afavorir, a través de la nostra xarxa, materials, opinions o comentaris que infringeixin la normativa legal o aquest codi ètic.

Usos de la comunitat

La invitació i l’ús de les diferents comunitats gestionades per la xarxa social de Procomú no poden utilitzar-se per a finalitats comercials.

Actes no permesos

No està permès l’accés o la utilització del Servei Procomú amb finalitats il·legals o no autoritzades.

Més específicament, i sense que el llistat següent tingui caràcter absolut, no està permès:

  1. Difamar, assetjar, intimidar o amenaçar a altres usuaris de la xarxa del servei Procomú o a tercers aliens.
  2. Utilitzar dades personals i íntimes d’altres persones amb finalitats diferents de les que determini l’entorn de la comunitat a la qual pertany.
  3. Usar la xarxa com a eina d’intercanvi de materials o informacions que siguin obscens, il·lícits, calumniosos, immorals i/o inadequats.
  4. Intercanviar materials que segons la llei de propietat intel·lectual pertanyin a un tercer sense el seu consentiment. De la mateixa manera, no es podran retirar els avisos legals sobre drets d’autor, marques registrades o d’altres drets afins.
  5. Usar el Servei Procomú com a difusor de virus, enviament de contingut brossa, programes maliciosos, o arxius i/o programes que interrompin, danyin o limitin l’operativitat de la xarxa o de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions. De la mateixa manera, no està permesa cap acció que pugui danyar, sobrecarregar o deteriorar la xarxa del Servei Procomú.
  6. Crear un compte amb identitat falsa o mitjançant la usurpació d’identitat d’una altra persona o entitat.

La realització de qualsevol dels anteriors comportaments per part d’un usuari permetrà a l’INTEF, depenent de la gravetat i segons el seu criteri, suspendre o cancel·lar el perfil d’usuari de manera immediata i, si s’escau, retirar continguts en els perfils que vulnerin aquest llistat d’actes no permesos.

Arribat el cas, en aplicació del que es disposa en el paràgraf anterior, l’INTEF suspendrà o cancel·larà el perfil de l’usuari automàticament. Aquest acte no donarà dret a indemnització alguna. A tots aquests efectes, l’INTEF podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de delicte.