Seguindo a Rosa Gil alonso:

Este usuario non é seguido por ningún outro usuario.