Política de privacidade

Privacidade

A protección dos datos persoais é unha das prioridades do servizo Espazo Procomún Educativo. Por iso, o INTEF garantirá en todo momento a privacidade dos datos considerados como persoais que o usuario forneza a través de formularios ou follas de inscrición, o seu perfil, etc. Estes datos pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado que, de conformidade coa Lei 15/1999, de 13 de decembro, e a súa normativa de desenvolvemento, cumpre coas medidas técnicas, organizativas e humanas necesarias para garantir a seguridade e a confidencialidade destes. Con este obxectivo, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

A recollida e o tratamento automatizado destes datos persoais teñen como finalidade principal a correcta xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos ao usuario relativos ao desenvolvemento das Comunidades de coñecemento e aprendizaxe, a identificación das persoas que participan na rede, así como a obtención de información básica para responder as consultas formuladas polos usuarios.

Cookies

O servizo web Espazo Procomún Educativo utiliza cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) na medida imprescindible para o correcto funcionamento e visualización do sitio web por parte do usuario.

As cookies empregadas no sitio web teñen, en calquera caso, carácter temporal e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. As cookies non se usarán en ningún caso para recoller información de carácter persoal.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y COOPERACION TERRRITORIAL

C/ LOS MADRAZO, 15-17 28071 MADRID (ESPAÑA)

DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y FORMACIÓN PROFESORADO

C/TORRELAGUNA, 58. 28027 – MADRID (ESPAÑA)  cau.recursos.intef@educacion.gob.es

DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS

O Delegado de Protección de Datos (DPD) do Ministerio de Educación y Formación Profesional é o titular da Oficina de Atención al Ciudadano. Pode contactar co DPD en: dpd@mecd.es Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID

NOME DO TRATAMENTO

REDE SOCIAL DOCENTE

FINALIDADE

XESTION DOS DATOS DE DOCENTES E OUTROS CIDADÁNS QUE SE INSCRIBAN NA REDE SOCIAL DOCENTE CREADA POLO INTEF

LEXITIMACIÓN

CONSENTIMENTO DO INTERESADO

DESTINATARIOS / TRATAMENTO POR TERCEIROS

NON ESTÁN PREVISTAS AS CESIÓNS NIN AS TRANSFERENCIAS DOS SEUS DATOS PERSOAIS, AGÁS NO CASO DE OBRIGA LEGAL.

DEREITOS

Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e mais portabilidade dos seus datos, de limitación, oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas tan só no tratamento automatizado dos seus datos no formulario de exercicio de dereitos do Ministerio de Educación y Formación Profesional

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/mecd/varios/proteccion-datos.html

PRAZOS OU CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

OS DATOS SUPRÍMENSE A PETICIÓN DOS INTERESADOS, PREVIA IDENTIFICACIÓN