Here and now

  • Posted on: 1 January 1970
  • By: admin
Etiquetas: 
Comunidades onde se publicará: 
Avaliar: 
0
Aínda sen votos
Permitir que outros o compartan: 
Descrición: 
Here and now
Para utilizar por: 
Agrupación de alumnos: 
Lugar de utilización: 
Modalidade de uso: 
Contribucións: 
Arquivos achegados: 
Permites usos comerciais da túa obra?: 
Permites modificacións na túa obra?: 
Sí, mientras se comparta de la misma manera
Idioma: 
español (o castellano)
Área do coñecemento: 
Tipo de recurso educativo: