Severino Izquierdo Gutiérrez

Mi CV

Nire curriculuma

Formación Profesional
Gaur egungo lanbidea: 
Técnico de Juventud en Excmo. Ayuntamiento de Rota
Ikasketa-maila: 
Diplomatura
Diplomaduna/lizentziaduna: 
Hizkuntza-maila: 
Trebakuntza osagarria: 
Experiencia Laboral
Laneko esperientzia: 

Ekarpenak

Azken jarduerak