Sandra Octavio Castellanos

Mi CV

Nire curriculuma

Formación Profesional
Gaur egungo lanbidea: 
Profesora de Lengua Castellana y Literatura y de Geografía e Historia
Ikasketa-maila: 
Licenciatura
Diplomaduna/lizentziaduna: 
Trebakuntza osagarria: 
Experiencia Laboral
Laneko esperientzia: 

Ekarpenak

Azken jarduerak

Sandra Octavio Castellanos's communities