Jordi Marín i Badenes

Mi CV

Nire curriculuma

Formación Profesional
Gaur egungo lanbidea: 
Profesor de Secundaria
Ikasketa-maila: 
Licenciatura
Diplomaduna/lizentziaduna: 
Hizkuntza-maila: 
Trebakuntza osagarria: 
Experiencia Laboral
Laneko esperientzia: 

Ekarpenak

Azken jarduerak