UUDD La Ópera

Etiketak: 
Komunitate hauetan argitaratuko da: 
Baloratu: 
0
Oraindik botorik ez
Utzi besteei partekatzen: 
Deskribapena: 
Unidad didáctica sobre el mundo de la ópera a través de un trabajo de investigación.
Ikasketa-baliabidea: 
Honek erabiltzeko:: 
Ikasle taldea: 
Erabiltokia: 
Erabilera modua: 
Ekarpenak: 
Erantsi beharreko fitxategiak: 
Erabil daiteke zure lana helburu komertzialekin?: 
No
Onartzen duzu zure lanean aldaketak egitea?: 
Sí, mientras se comparta de la misma manera
Hizkuntza: 
español (o castellano)
Hartzailearen hizkuntza: 
español (o castellano)
Jakintza arloa: 
Hezkuntza-baliabide mota: