Adolescencia: bela ou bestia?

Adolescencia: bela ou bestia?

Page views
87
Comments
0
Number of votes
0

Summary

A adolescencia é unha etapa de transformación, de cambio, de búsqueda da identidade persoal na que a imaxe persoal ten unha grande importancia. Pero, por que a imaxe persoal é tan importante nesta etapa? Que aspectos podemos relacionar coa importancia da imaxe persoal? Que transmitimos coa nosa imaxe? A beleza é un valor superfluo ou ten un sentido máis profundo? Este material que pode ser desenvolvido de maneira interdisciplinar desde varias materias: educación física, bioloxía, educación plástica e visual, ciencias sociais, xeografía e historia, ou ben, pode tratarse nas horas de acción titorial grupal na ESO, parte da realidade dos adolescentes, para permitir unha reflexión critica sobre a beleza, a imaxe persoal e a identidade persoal. A proposta de actividades facilitará a elaboración de conclusións persoais nas que se profundizará sobre aspectos evolutivos das persoas e aspectos que inflúen na nosa imaxe persoal como son: a influencia do lugar e a época, os condicionantes económicos, a saúde e o benestar emocional, a hixiene, a nosa cultura e sociedade e, a necesidade poderosa de formar parte dun grupo e atraer a mirada dos demáis.

PRECOÑECEMENTO: Non é preciso ter coñecementos previos

OBXECTIVOS: -Valorar a imaxe persoal como expresión da diversidade e a identidade das persoas. -Descubrir as variables sociais, culturais, xeográficas e os intereses económicos que se relacionan coa moda e a imaxe persoal. -Comprender que a hixiene forma parte da nosa “marca persoal” e que é un factor máis para a inclusión nun grupo que está condicionada polo mercado, a percepción subxectiva, as emocións e a cultura. -Identificar problemas de saúde relacionados coa imaxe persoal nos que o benestar emocional e físico están comprometidos. -Comprender a adolescencia como unha etapa das persoas de construción e busca da identidade persoal na que a imaxe persoal e a necesidade de aceptación son fundamentais. -Analizar e chegar a unha conclusión persoal sobre a imaxe persoal que inclúa valores e criterios estéticos, sociais, culturais, económicos e tamén criterios relacionados con variables psicolóxicas e de saúde física e mental.

creative commons: attribution - non commercial - share alike
universal
tutor learner group
presencial classroom

General

Technique

Educational use

gallego

Clasification

Contributions

Role Author Date
publisher ysacaldi 06/04/2016 12:04
author ysacaldi 06/04/2016 12:04
author ISABEL CALVO DÍAZ 21/02/2016 12:02

Searching, wait please...