proyecto_scratch_que_forma_tengo

Comunitats en les quals es publicarà: 
Valorar: 
0
Encara sense vots
Permet que uns altres usuaris ho comparteixin: 
Descripció: 
Proyecto scrtach para conocer las figuras planas
Recurs d’aprenentatge: 
Per utilitzar per: 
Agrupació d’alumnes: 
Lloc d’utilització: 
Modalitat d’ús: 
Altres autors: 
Arxius que s’adjuntaran: 
Permeteu usos comercials de l’obra?: 
Permeteu modificacions en l’obra?: 
Sí, mientras se comparta de la misma manera
Idioma: 
español (o castellano)
Idioma del destinatari: 
español (o castellano)
Àrea de coneixement: 
Context d'aprenentatge: 
Tipus de recurs educatiu: