Ecuación de la recta

Comunitats en les quals es publicarà: 
Valorar: 
0
Encara sense vots
Permet que uns altres usuaris ho comparteixin: 
Descripció: 
Actividad multimedia
Per utilitzar per: 
Agrupació d’alumnes: 
Lloc d’utilització: 
Modalitat d’ús: 
Altres autors: 
Arxius que s’adjuntaran: 
Permeteu usos comercials de l’obra?: 
No
Permeteu modificacions en l’obra?: 
No
Idioma: 
español (o castellano)
Àrea de coneixement: 
Tipus de recurs educatiu: